İnsanların Üzerindeki Varroa'lar!

İnsanların Üzerindeki Varroa'lar!
“Bütün canlı türlerinde olduğu gibi bal arılarını da olumsuz etkileyen, yaşama güçlerini ve verimlerini düşüren pek çok parazit ve hastalık mevcuttur. Bal arısı (apis mellifera) paraziter ve enfeksiyöz hastalıklarının hepsi bulaşıcı özellikte olup, tedbir alınmadığı takdirde arılıklar arasında, arılık içinde ve tüm bölgede arıların telef olmasına, zayıflayıp yok olmasına yol açabilir

Parazitlerle mücadele konusunda yetersiz kalınması halinde, arılıklar arasında ve içerisinde, zayıf kolonilerin neden olduğu yağmacılık sonucunda saldırıya maruz kalan koloni ve kolonilerin yerinde yeller eser!”

Arılara musallat olan bu asalak böceklerden kurtulmanın elbette birçok doğal ve kimyasal ilaçlama ile mücadele yöntemi vardır…


İnsanlarda tıpkı arılar gibidir!

Her gün işlerine giderler ve kazandıkları rızıklarını aileleri ile birlikte tüketirler. Kazançları arttıkça gelişirler, güzelleşirler ve zenginleşirler. Ancak arılarda olduğu gibi insanların üzerine de karabasan gibi çöken verimsiz siyasi asalaklar vardır! Bu siyasi asalaklar da tıpkı arıların üzerindeki varroa’lar gibi insanların maddi manevi tüm varlıklarını tüketinceye, elden ayaktan düşüp sürününceye veya ölüp gidinceye kadar insanların sırtından hiç inmezler!

Sahip; arılarını kışın nasıl tatlı dille, şekerle, kek ve pastayla kandırıp bal sezonunda arılarını sağıp balını alıyorsa, siyasetçi de her seçim dönemi önce tatlı vaatler vererek, sonra bir meyhanede içirip yedirerek sezon başlangıcına hazırlamakta ve uzun bir süre insanları sağmak (!) için kolları sıvamaktadır!

Sağılan arılar nasıl inatla peteklerini yeniden doldurmaya doğaya çıkıyorsa ve nasıl çiçekten çiçeğe konarak tekrar peteklerini doldurmaya çalışıyorsa; insanlarda kandırıldıkları siyasilerin peşinden inatla gidiyor olmaları “bir doğa olayı mı, yoksa bir kader mi, anlamak mümkün değildir!


Arıların ağzında bal, kıçlarında iğnesi vardır ve kızdırıldıklarında kimsenim gözünün yaşına bakmazlar (!) Oysa biz insanoğlu ne merhametliyiz böyle; bir tokat atarlar diğer yanağımızı döneriz. Birde ne hikmetse iş işten geçtikten sonra kulak arkasını gösteririz;

“Bir kulak arkası kaldı” hesabı!  

Arıların neslini devam ettirmesi için varroa ile mücadele etmesi onları yok etmesi gerekli ve zorunludur. Bizler onlara bu konuda yardım ediyoruz. Ancak bizim sırtımızdaki asalakların yok edilmesi noktasında kanun koyuculardan da bir kriter ve sınırlama getirmesini bekliyoruz! 

İNSANCA YAŞAM HAKKIMIZI GASP EDENLERE "YUH" OLSUN!

                                                        M.Talip Girgin